Noordoostpolder tiende op zonne-energielijst

Emmeloord - De gemeenten in Flevoland scoren goed als het gaat om zonne-energie. 

Gemeente Zeewolde is koploper van alle gemeenten in Nederland als het gaat om de groei in zonne-energie per inwoner. Zeewolde heeft omgerekend ongeveer een zonnepaneel per inwoner. Dit blijkt uit het rapport ‘vergelijking zonne-energie van gemeenten’ van Natuur&Milieu. Noordoostpolder staat tiende op deze lijst, Almere twaalfde en Dronten vijftiende. In het SER-Eenergieakkoord hebben overheden,  bedrijfsleven en milieuorganisaties afgesproken in 2020 14 procent duurzame energie op te wekken. Nu is dat nog 5 procent. Om de doelstelling uit het Energieakkoord te bereiken, is dus een grote inzet nodig. Zonne-energie is daarbij een van de mogelijkheden. Veel gemeenten in Flevoland hebben een zonnekaart aangeschaft die huiseigenaren inzicht geeft in de geschiktheid van hun dak voor zonnepanelen. Sommige gemeenten verstrekken ook duurzaamheidsleningen aan bewoners voor onder meer de aanschaf van zonnepanelen. Indien bewoners iets aan hun energierekening willen doen is het plaatsen van zonnepanelen zeer effectief. Het Servicepunt Energie Lokaal Flevoland (SELF) van Natuur- en Milieufederatie Flevoland geeft tips en informatie om de woning te verbeteren en comfort te verhogen.  
Meer informatie op www.nmfflevoland.nl/self