Nieuw Kindcentrum bij De Fladderiep Kraggenburg

Kraggenburg - Kraggenburg krijgt betere huisvesting onder één dak voor het kindcentrum waarin de samenwerkende partijen, de basisschool De Fladderiep,  kinderopvang en peuterspeelzaal onderdak vinden.

Het gebouw waarin voorheen basisschool De Lichtwachter zat, wordt hiervoor verbouwd, opgeknapt en uitgebreid. Het gebouw van de voormalige basisschool De Pionier wordt gesloopt. De gemeenteraad beslist in september over dit voorstel. De bouw kan dan in 2016 starten. De basisscholen in Kraggenburg zijn vorig jaar samengegaan in basisschool De Fladderiep. Wethouder Hans Wijnants: “Beide bestaande gebouwen bieden per gebouw niet genoeg ruimte voor de ongeveer 120 leerlingen. De voormalige Lichtwachter is wat kleiner, maar is bouwkundig in betere staat. Het bestaande gebouw wordt door het schoolbestuur helemaal opgeknapt volgens de eisen van deze tijd.” Aan het gebouw wordt bovendien een nieuwe uitbouw gemaakt. De totale kosten voor de bouw, sloop van De Pionier en herinrichting van het terrein zijn ruim een miljoen euro. Het grootste deel van dit bedrag is vorig jaar al beschikbaar gesteld. Het college vraagt de raad nu om een aanvullend krediet van 197.000 euro.   Als de gemeenteraad in september akkoord gaat met het voorstel van burgemeester en wethouders, wordt in overleg met de school, dorpsbelang en andere betrokken partijen een plan gemaakt. Wijnants: “Daarbij letten we natuurlijk ook op het multifunctionele gebruik van ruimtes, zodat het kindcentrum weer jaren een belangrijke functie kan vervullen in het dorp.”