Schoolbibliotheek in alle polderdorpen

Nagele - FlevoMeer Bibliotheek, AVES en SCPO hebben afgesproken om op de basisscholen in de dorpen in Noordoostpolder met elkaar samen te werken in de vorm van een schoolbibliotheek voor kinderen van tot 12 jaar.

De samenwerking werd donderdag bekrachtigd met een ondertekening van de samenwerking op de Titus Brandsmaschool in Nagele. Dit betekent dat FlevoMeer Bibliotheek zorgt voor een collectie op school, gebruikmakend van het programma SchoolWise, en een regelmatig transport van nieuwe en gereserveerde boeken naar de scholen. De school zorgt voor huisvesting, inrichting, en dagelijks beheer van de bibliotheek. Inmiddels zijn, nagenoeg alle kinderen uit de dorpen in de Noordoostpolder, die naar de basisschool gaan lid van FlevoMeer Bibliotheek. De akte werd donderdag ondertekend door:  Jan Gommer directeur/bestuurder FlevoMeer Bibliotheek, Paulien Elshof directeur Titus Brandsmaschool Nagele namens Aves en John van Slooten directeur Sjaloomschool Rutten namens SCPO (Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in de Noordoostpolder).