Urk Briest tegen lichtvervuiling Windpark NOP

Urk -   Actie comité Urk Briest verzet zich tegen de toplichten van Windpark Noordoostpolder.

De zijn volgens het comité niet voldoende afgeschermd waardoor omwonenden en nachtdieren last hebben van lichtvervuiling. Urk Briest heeft de Provincie Flevoland om opheldering gevraagd en roept omwonenden op hetzelfde te doen.   “De storende knipperlichten van het noordelijke deel van het windpark zijn onvoldoende afgeschermd. Dit geeft overlast voor omwonenden, vleermuizen en mogelijk vogels. Bovendien worden we met illegale middenlichten opgescheept wat de lichthinder nog eens verdubbeld”, zegt Urk Briest woordvoerder Leen van Loosen. Volgens het actiecomité houdt het windpark zich niet aan het inpassingplan voor het windpark, dat zegt dat lichten afdoende worden afgeschermd en de omwonenden niet zullen hinderen. Tevens vraagt het comité zich af of de lichten die in het midden van de turbines zijn aangebracht legaal zijn. Deze worden namelijk niet vermeld in de besluiten. Urk Briest riep eerder de Raad van State op het IJsselmeergebied te beschermen en de vergunning voor het windpark te laten intrekken. Volgens Urk Briest is het IJsselmeer een uniek open, donker en stil landschap, zonder storende elementen en betekent het geplande megawindmolenpark de dood voor het meer in zijn huidige vorm.