Collegebezoek aan de Zuidert

Emmeloord - Het college van burgemeester en wethouders bezocht dinsdag 1 september het wijkplatform in de Zuidert in het buurthuis de Brulboei. Het wijkplatform had een programma voorbereid om te laten zien wat er zoal is bereikt in de afgelopen jaren,  wat er allemaal wordt georganiseerd in de wijk en waar volgens de bewoners en het wijkplatform knelpunten zitten.

  Allereerst heeft het college een wandeling gemaakt richting het wijkpark. Hierbij was extra aandacht voor de wateroverlast, die door een gedeelte van onze wijk tot voor kort ervaren werd bij heftige buien. Door het recent plaatsen van het nieuwe regenwaterriool lijkt dit probleem voor een groot deel verholpen te zijn. Het viel de burgemeester en de wethouders op dat het wijkpark er erg mooi en schoon uitziet. Ook de waterpartij in het park is heel helder. Doordat diverse wijkbewoners het park regelmatig bezoeken, wordt er op spontane wijze toezicht gehouden en eventele ongeregeldheden snel gemeld.   Gelijktijdig met de renovatie van het park heeft het Waterschap Zuiderzeeland het maaibeleid van de waterpartij aangepast. Voorheen hadden wij veel last van kroost in het park. Nu zit er vrijwel geen kroost meer en zijn de waterpartijen mooi helder geworden. Ook is er sinds twee jaar een zeldzaam waterplantje te bewonderen in het wijkpark. Dit plantje bloeit prachtig wit in de zomer, de waterpartij is dan net een witte weg. Niet iedereen is daar even blij mee, daarom is er een gesprek geweest met de wethouder, het waterschap en de visvereniging het Voorntje, om een oplossing te vinden voor de vissers in het park.   Ook heeft het wijkplatform de verkeerssituatie bij de oversteek op de Amsterdamweg nog even onder de aandacht gebracht. Als straks de nieuwe oprit naar de N50 richting Ens open is, zal er veel meer verkeer over de Amsterdamweg gaan. De oversteek  is door de inrichting  onoverzichtelijk en de verkeersdrempel die er nu ligt, is wel erg laag. Het verkeer houdt zich veelvuldig niet aan de aangegeven snelheid van dertig kilometer waardoor de verkeersveiligheid verder zal afnemen en gevaarlijk gaat worden volgens het wijkplatform.   De kookgroep van Eetcafé de Zuidert die sinds vorige week gebruik van de nieuwe keuken in de Brulboei kunnen maken hadden een lekkere maaltijd voorbereid voor de bezoekers. Het wijkplatform had ook een vertegenwoordiger van het In Between Café Nop uitgenodigd om iets te vertellen over hun initiatief. Er is veel behoefte aan dit initiatief, omdat steeds meer mensen moeite hebben een nieuwe baan te vinden. Het wijkplatform is er dan ook trots op, dat wij in onze wijk ook een In Between Café hebben kunnen organiseren   Na de maaltijd  kreeg het bestuur van buurthuis de Brulboei de gelegenheid te vertellen   wat er allemaal zoal georganiseerd wordt in het buurthuis zelf. In het  verleden werd het open houden van de buurthuizen door de gemeente ter discussie gesteld. Duidelijk werd dat het buurthuis een onmisbaar ontmoetingscentrum in de wijk de Zuidert is.