INGEZONDEN | Vluchtelingen

Emmeloord -  Rijswijk wil enkele honderden vluchtelingen opvangen en huisvesten.  Onmiddellijk dacht ik, Wat zou dat toch mooi zijn, wanneer de gemeente NOP dit ‘voorbeeld’ zou volgen. 

De motivatie van de gemeente Rijswijk: ‘Ook wij voelen de verantwoordelijkheid om wat te doen aan de duizenden vluchtelingen die Europa bereiken’. Maar ook humanitaire- en sociale waarden  zijn voor ons een belangrijke redenen. Mooi!  Daarom stel ik, als inwoner van de gemeente NOP. het volgende voor: Wij verwelkomen 250 vluchtelingen. Ieder dorp  in onze gemeente verwelkomt 10 vluchtelingen. Emmeloord verwelkomt er 150. Huisvesting en zorg zijn een organisatorische taak die we met z’n allen prima kunnen realiseren. Maar ook, maar dat is slechts een ‘bij’  argument, zal de gemeente NOP. zeer positief in het nieuws komen en haar naam als  ‘Een zeer gastvrije gemeente”,  daadwerkelijk vorm kunnen geven. Van harte hoop ik dat er binnen de gemeenteraad een partij is, die dit idee wil ‘initiëren’. Wellicht zijn er meerdere politieke partij die dit idee omarmen, maar nog mooier:  dat de gemeenteraad ‘unaniem’ dit idee zullen steunen ! Richard Stolwijk, Emmeloord