Gaat het echt goed met de grondexploitatie?

Emmeloord - Het gaat goed met de grondverkoop in Nop. Althans, dat vindt het college. De coalitiepartijen delen het optimisme van college en stelden de nota Meerjaren Perspectief Grond-exploitaties vast in de raadsvergadering van 7 september.

Diverse oppositiepartijen zijn daarentegen bepaald niet overtuigd dat het de goede kant opgaat met de kavelverkopen. Betwijfeld wordt of de risicoanalyse realistisch is. Er zou een fout zitten in het rapport dat wordt gezien als onderbouwing van de berekening van het weerstandsvermogen. Ook zou het tempo van kaveluitgifte te optimistisch zijn ingeschat. Opvallend is dat het meest risicovolle grondbezit van de gemeente uit het exploitatieoverzicht is gehaald. De grond waar miljoenenrisico’s aan vast zitten is Complex 80: het stadshart. In de raad stelt Berthoo Lammers (ONS) een rekenkundig gesteggel omtrent Complex 80 aan de orde. Hij dient een motie in (die later op de avond zal sneuvelen) waarin gevraagd wordt om een herberekening van het weerstandsvermogen, met inbegrip van Complex 80. Wethouder Haagsma (PU) laat het erbij dat berekeningen correct zijn en dat de waardepaling van Complex 80 pas behandeld kan worden ná het open planproces. Hylke Hekkenberg (PvdA/GL) vindt college te optimistisch en komt met het debatpunt: stel als college het beleid bij óf neem de te verwachten verliezen. Gaston Vilé (D66) spreekt zich met verontwaardiging uit tegen de positieve voorstelling van het college voor de komende tien jaar en concludeert daaruit ‘ongefundeerd optimisme’. Juup Nijholt (SP) vraagt zich af of de nota aan de collegedoelstelling voldoet. Namelijk: het schetsen van de financiële risico’s binnen het algehele grondbedrijf. Ook hij wijst op het buiten beschouwing laten van het risicovolle stadshart en een foute berekening. Hij stelt vast dat het uitgiftetempo van bedrijventerreinen 30 procent boven het meest optimistische scenario wordt geschat.   Daarop interrumpeert GeertJan van der Wal (CDA) met de opmerking dat voor dit jaar al aan de doelstelling is voldaan met de verkoop van een kleine 6 hectare. De SP stelt dat als je de verkoop van 4 hectare aan één koper als toevalstreffer buiten beschouwing laat, je op het minimumscenario zit. Die constatering levert Nijholt de hoon op van raadsleden die niet veel ophebben met statistiek. En dat zijn er nogal wat. Volgens de SP is de nota ‘een mooi weer plaatje’.