Samenwerking nodig voor sterk winkelhart

Emmeloord - Riet Bouwman, die in december de deuren van Next Door Mannenmode in Emmeloord sluit, vindt dat winkeliers in Emmeloord meer moeten samenwerken voor een sterker winkelhart.

,,Door de recessie en geldzorgen is de koopkracht van de burger gedaald. Dat voelen we als winkeliers en daar komt bij dat we enorm veel concurrentie hebben van het internet”, zegt Bouwman die tot vorig jaar mei drie jaar voorzitter was van de BAN. ,,Maar we hebben potentie. Het aanbod in Emmeloord is zo ontzettend groot en zeker ook in de kledingbranche. Alles is hier te koop en we hebben veel kleine winkeltjes die zich onderscheiden.” ,,Maar we moeten wel vechten voor behoud. Ik heb me in mijn BAN-tijd enorm ingezet om een website voor het centrum van Emmeloord van de grond te krijgen. Ook met een app met daarop het totale winkelaanbod in Emmeloord. Helaas is dat er nog niet van gekomen. De samenwerking tussen de winkeliers zou beter kunnen.” Er is echter geen platform waar ze allemaal eensgezind in participeren. De participatiegraad van de winkeliers in de winkeliersvereniging is bij lange na geen 100 procent. ,,Bij bedrijven die wel contributie betalen frustreert het dat er meelifters zijn, die profiteren van de activiteiten die breed opgezet worden. En om deze reden worden anderen weer geen lid.” Nu is het StEP dat evenementen in Emmeloord van de grond tilt, maar de winkeliers zouden zelf meer kunnen doen. ,,Ik denk aan een gezamenlijke Sinterklaas, Paas, Kerst voor en najaarsacties om daarmee mensen naar te lokken of andere dingen initiëren die reuring brengen in het winkelhart”, stelt Bouwman. Om het probleem van meelifters te kunnen oplossen wordt er volgens Bouwman samen met de gemeente gesproken over mogelijke invoering van een zogenaamd BIZ (bedrijfsinvesteringszone). Daarin wordt geld voor winkeliersactiviteiten geïnd via de belasting. ,,De gemeente staat positief over een collectief lidmaatschap, weet Bouwman. ,,Dan is er geen frustratie meer en krijg je het pas echt goed op gang. Dan is er meer geld om leuke dingen voor de winkels zelf te doen.” Cees Walinga