Provincie strenger op illegaal gebruik ligplaatsen

Emmeloord -   De provincie Flevoland gaat vanaf maandag 19 oktober 2015 optreden tegen het illegaal innemen van ligplaatsen langs de openbare oevers van de vaarten in Noordoostpolder en Urk.

  De provincie wil dat de openbare oevers hun openbare karakter behouden. Het veelvuldig afmeren langs de openbare oever hindert een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Ook belemmeren de vele boten het beheer en onderhoud van de oevers. De provincie Flevoland gaat optreden tegen het innemen van ligplaatsen in de Urkervaart, Zwolsevaart en Lemstervaart. Vanaf 19 oktober 2015 krijgen alle boten in deze vaarten een flyer bevestigd aan de boot met als signaal aan de booteigenaren dat de provincie gaat handhaven. Booteigenaren die een ligplaats innemen in de Urkervaart, Zwolsevaart en Lemstervaart krijgen zeven dagen de gelegenheid om elderseen ligplaats te vinden. Nadien gaat de provincie handhaven. Dat betekent dat de provincie uiteindelijk de boot op kosten van de eigenaar wegsleept als de boot blijft liggen.   Ligplaatsenbeleid De provincie is verantwoordelijk voor een goede, veilige en vlotte doorvaart voor de beroeps- en recreatievaart op de provinciale vaarwegen. Dit betekent dat de provincie continu werkt aan goed onderhoud van de vaarwegen, oevers, bruggen en sluizen. Om de doorstroming op het water verder te bevorderen hebben Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Flevoland het ligplaatsenbeleid vastgesteld. Het ligplaatsenbeleid is vastgesteld op 1 februari 2013, waarin staat dat boten nergens mogen liggen in de provinciale wateren behalve aan die locaties waar dit wel wordt toegestaan (bijvoorbeeld recreatie- of passantensteigers waar men maximaal drie dagen mag afmeren).