Het Oude Raadhuis op Urk officieel geregistreerd museum

Urk - Museum Het Oude Raadhuis is trots en verheugd over de toelating tot het Nederlandse Museumregister.

Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland. Dit betekent dat het Urker museum voldoet aan de geldende eisen en normen voor wat betreft beheer en onderhoud van de collectie en tentoonstellingsruimtes, licht en ruimtelijke omstandigheden, beleid en bestuur, onderzoek van de aard en historie van objecten, en nog vele andere elementen. Al met al is dit een mooie prestatie van alle betrokkenen., die hun medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van deze registratie, een reden te meer om trots te zijn op ons mooie museum.