Peter de Haan: ‘Theater moet meer smoel krijgen’

Emmeloord - Peter de Haan is sinds 1 juli de eerste directeur van de nieuwe Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder, waaronder Museum Schokland, Theater ’t Voorhuys, Kunstuitleen Emmeloord en het Muzisch Centrum vallen. Hij moet de vier takken aan de cultuurstam tot bloei brengen.

Achter de deur met bordje ‘directie’ heeft De Haan in Theater ’t Voorhuys een van zijn drie werkplekken in de polder. Na drie maanden voelt hij zich daar al behoorlijk thuis. Hij woont sinds kort in Marknesse en heeft naar eigen zeggen al met veel mensen handen geschud. ,,De gemeenschapszin is hier enorm. Ik heb het idee dat iedereen iedereen kent. Het voelt heel goed. Ik word veel aangesproken over het theater, museum en Muzisch Centrum, meer dan op andere plekken. Dat is leuk.” Klantenpanels De Haan is echter niet voor de gezelligheid naar de polder gehaald. Hij moet de culturele takken in de polder tot bloei brengen. Synergie uit de vier onderdelen creëren, meer efficiëntie uit de bedrijfsvoering halen én meer producten verkopen; theaterkaartjes, museumentrees, cursussen en uitleen. Omzet halen. Een flinke klus voor een persoon, omdat er voorheen directeuren op de verschillende onderdelen zaten. ,,Clustering is echter niet uniek voor de polder”, weet de in Rotterdam geboren De Haan. ,,Je ziet het meer en ik vind dit een interessant cluster. Ik wil daar niet alleen economisch, maar ook inhoudelijk aan bijdragen. Ik ben een doener.” De Haan is aangesteld omdat hij met de vier verschillende disciplines ervaring heeft. Hij werkte in het kunstonderwijs, was museumdirecteur van het Universiteitsmuseum, Hortus en Sterrenwacht in Utrecht en leidde grote culturele projecten in Nijmegen en Utrecht. In Emmeloord stapt hij in een theater dat een moeilijke periode achter de rug heeft. Op het culturele programma van dit seizoen heeft hij geen invloed gehad. ,,Mijn taken nu liggen vooral op het gebied van de lange termijn programmering, versterken van het netwerk, maar ook ICT, personeel en de financiële organisatie.” De zorg voor de marketing van het bedrijf krijgt op korte termijn ook beslist aandacht van de nieuwe manager. Met de oprichting van klantenpanels wil hij onderzoeken waar de culturele wensen in Emmeloord en omgeving liggen. ,,Het Theater moet in ieder geval meer smoel krijgen”, stelt hij nadrukkelijk. Oude vaste bezoekers die het de laatste tijd laten afweten, worden aangeschreven naar hun waarom. Aan de hand van data-analyse wil hij een profiel maken van Theater ’t Voorhuys. ,,Wie is er geweest, wie missen we. Wat zegt de markt, moeten we het programma aanpassen? Kunnen we iets met de bedrijven doen. We zijn geen congrescentrum, maar zouden het zakelijk wellicht meer kunnen verhuren.” Alleen voor de kijkcijfers gaat De Haan overigens niet. ,,We zijn gesubsidieerd en publieksgericht, dus we hoeven niet 100 procent commercieel te draaien met alleen cabaret en musical. Nee, we willen ook klassieke toneelavonden en voorstellingen die een duidelijk verhaal vertellen. Het moet niet allemaal doorsnee zijn, dan kun je ook tv-kijken.” Fysiek moet er ook iets gebeuren aan het Theater dat in wezen afgeschreven is. ,,Er is gesproken over nieuwbouw in de plannen voor De Deel. Daar kunnen we niet op wachten, het theater heeft beslist een opknapbeurt nodig om te blijven uitnodigen voor een avondje theater in Emmeloord, anders gaan ze wellicht naar Kampen. De garderobe is te klein en de verlichting niet meer van deze tijd. Ook mist het fysiek naar buiten toe de nodige uitstraling.” Wensen die De Haan al duidelijk kenbaar gemaakt heeft op het gemeentehuis, de plek waar dergelijke besluiten genomen moeten worden. Muzisch Centrum Met het Muzisch Centrum wil De Haan vooral de polder in. Dat een centraal gelegen centrum voor opleiding niet werkt, is hem wel duidelijk. ,,We willen samen met de scholen in de gemeente het aanbod op locatie verruimen. Daarmee gaan we experimenteren, de zogenaamde labs en ateliers voor na schooltijd.” Schokland Het werelderfgoed Museum Schokland scoort redelijk goed met 35.000 bezoekers per jaar, maar kan samen met de polder nog meer in de markt gezet worden, is de overtuiging van De Haan. ,,De beleving en bekendheid van de Noordoostpolder kan veel beter. Ik wist niet dat de polder het aardappelcentrum was en tot de belangrijkste tulpengebieden van Nederland behoort. Waarom weten wij dat niet”, zegt hij als buitenstaander. Hij zou als afgestudeerd historicus ook graag zien dat bijvoorbeeld de Zaanse huisjes op Schokland plaatsmaken voor een echt Werelerfgoedcentrum. De Haan werkt aan een jaarlijks cultuurfestival in mei of september op het oude eiland waar het cultuurbedrijf kan laten zien wat het in huis heeft. ,,Schokland is daarvoor het meest geschikte podium. Het heeft zelf ook zo’n bijzonder verhaal”, vertelt de cultuurdirecteur, die zelf rondleidingen geeft op Schokland. De cultuur in de polder tot bloei brengen en op de kaart zetten is zijn ambitie. Cees Walinga