Inwoners hebben hart voor Emmeloord

Emmeloord - Een sneltekenaar op de zonnige stoep. Drankjes worden geserveerd aan een statafel bij de ingang. Het winkelpand aan de Lange Nering West nodigt uit om binnen te lopen. Het is de gelegenheidslocatie waar gemeente onder het motto ’Hart voor Emmeloord’ de ruimte heeft ingericht als werkatelier.

Door Helga Wiedijk Bezoekers kunnen op verschillende manieren hun mening geven over de inrichting van het centrum. Bijvoorbeeld door in een maquette op alle plekken tussen Poldertoren en Smedingplein kaartjes de zetten. Inwoners schrijven op die kaartjes wat hun ideeën zijn over diverse punten. Ook is er volop interactie met de leden van de projectgroep. Allen herkenbaar aanwezig en doorlopend in gesprek met bezoekers. Ideeën variëren van een waterpartij op De Deel tot een treinstation nabij de A6. De Deeltjes moeten terug. Of juist Lange Nering Oost en Kettingplein moeten versterkt worden. Door bijvoorbeeld op de plaats van gesloopte flats winkels met woningen erboven te maken of een winkellaag op de Jumbo te zetten. In de zaterdagnamiddag zijn de kaartjes in de maquette op het oog ontelbaar. Wanden zijn rijkelijk behangen met tips en meningen. Thuis gemaakte ontwerpen zijn ingeleverd. Procesbegeleider Guido Wallagh noemt de opkomst boven verwachting en is met name blij met de manier waarop jongeren betrokkenheid tonen. Bij de wand waarop inwoners met trefwoorden reageren op de vraag wat wordt gemist en wat belangrijk is voor het centrum kijkt Anthony Rozendaal - opgegroeid in een pioniersgezin - met ondernemersogen naar de wensen. Bij ‘meer terrasjes’ merkt hij op dat het maar de vraag is of nieuwe ondernemers daarvan kunnen bestaan. “En mensen willen wel leuke kleine winkeltjes maar kopen er meestal niets.” Gelukkig is het plan van de baan om het winkelcentrum van Emmeloord een brede regiofunctie te geven. Er moet nu met realiteitszin gestuurd worden. “Het winkelaanbod moet gewoon gericht zijn op Noordoostpolder”, aldus de (oud-detailhandel)ondernemer. Anthony’s  partner ziet wel wat in het idee ‘wonen boven winkels’. “Dat geeft meer levendigheid en vergroot het gevoel van veiligheid ’s avonds.” Bovendien krijgen de gevels in de Lange Nering dan ook de aandacht die ze verdienen. De gevels zijn het aanzien waard. Worden inwoners niet op het verkeerde been gezet door het kostenaspect geheel buiten beschouwing te laten? Wethouder Henk Suelmann wil dat de projectgroep het planproces volledig open start en ziet in deze fase dan ook liever geen politieke inmenging. Hij is zich uiteraard bewust van financiële gevolgen van mogelijke keuzes: “Als men iets wil dat alleen maar wat kost en er wordt geen grond verkocht, dan kan het zijn dat de negatieve boekwaarde van de grond – die nu 5,6 miljoen is – vergroot wordt. Misschien wel met twee miljoen.” Op de vraag of inkomsten kunnen worden gehaald uit betaald parkeren verklaart de wethouder met stelligheid daar geen voorstander van te zijn. “Dat wij geen betaald parkeren hebben ingevoerd maakt ons centrum uniek.” Hamvraag is natuurlijk wat er wordt gedaan met alle inbreng. De procesbegeleider legt uit dat de projectgroep komende weken die inbreng inventariseert en dat die inventarisatie te zien zal zijn op de website hartvooremmeloord.nl. De inbreng van inwoners kan aanleiding zijn om in volgende werkateliers een verdiepingsslag te maken, mogelijk richting ondernemers. Hoe de volgende bijeenkomst eruit gaat zien hangt af van de analyse die de projectgroep maakt van de rijke oogst meningen en ideeën. Dus kan de conclusie zijn dat alle bezoekers hun inbreng op de website zullen kunnen terugvinden? “Anders hebben we het niet goed gedaan”, bevestigt Guido Wallagh. Uiteindelijk, na alle werkateliers, zal de projectgroep een vertaling maken van de inbreng in drie verschillende planscenario’s voor inrichting van het centrum. Die scenario’s worden in januari eerst aan inwoners voorgelegd alvorens de gemeenteraad er in maart een keuze uit maakt.