Hart voor de ander

Urk - Maandelijks staat er een goed doel centraal, in oktober is dat 'Hart voor de ander', het thema van de landelijke actie, van het LCJ (Landelijke Contact Jeugdwerk) en de stichting Tot Heil des Volks.

Tot Heil des Volks zet zich in voor de naaste in Amsterdam. Naasten in nood. Vrouwen die in de prostitutie terechtgekomen zijn, meisjes die slachtoffer zijn geworden van een loverboy. Mensen die geen thuis meer hebben, geen dak boven hun hoofd. Kinderen die totaal vastlopen door hun manier van leven of door het gezin waarin ze opgroeien. Op 16 oktober was er een open dag in de Bibliotheek op Urk. Het actie comité van LCJ verkocht deze middag toiletpapier en mentosrollen waarvan de opbrengst voor de landelijke actie is.