Leerlingen maken ouders wegwijs op Roderik van Voorst

Emmeloord - “Samen leren, samen lezen, samen spelen, maar ook gezellig samen eten en drinken dat waren de activiteiten op de informatie avond vorige week van openbare basisschool Roderik van Voorst in Emmeloord.

De kinderen waren deze avond gids van hun ouders. Ze legden alles heel goed uit en er werd veel gespeeld met de spellen die in alle klassen klaar lagen. Elke groep had een mooi verzorgde PowerPoint presentatie met veel foto’s over de lessen die de kinderen volgen. Natuurlijk brachten alle ouders een bezoekje aan de prachtig ingerichte bibliotheek van de school. Veel kinderen lazen hun ouders een stukje voor. In het technieklokaal was informatie over de pilot levensbeschouwing waar de school aan meedoet. Onder de vlag “leren leven” volgen de kinderen samen alle lessen waarbij de eigen leerkracht aanwezig is. Afwisselend worden lessen gegeven door vertegenwoordigers van de verschillende stromingen zoals humanistisch vormingsonderwijs, godsdienstig vormingsonderwijs en islamitisch geloofsonderwijs. Verbinding en respect staan hierbij voorop. Ook was deze avond de afsluiting van de Kinderboekenweek. Het werk van de kinderen was tentoongesteld in het speellokaal. Het thema was Raar maar Waar. De wetenschap stond centraal en met mooie nieuwe boeken als uitgangspunt was in elke klas een proefje te doen.