Natuurvriendelijke oevers langs Zwolse Vaart

Kraggenburg - Provincie Flevoland en Natuurmonumenten zijn begonnen met de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Zwolse Vaart in het Voorsterbos bij Kraggenburg.

De werkzaamheden zijn erop gericht de oevers minder steil te laten aflopen. Zo ontstaan er plekken waar oever- en waterplanten zich goed kunnen ontwikkelen. Vissen gebruiken ondiepe oevers voor het afzetten van kuit en ook vormen ze een geschikt leefgebied voor de otter. Dit alles heeft positieve effecten op de natuurkwaliteit en de biodiversiteit. Naast de verhoging van de natuurwaarde hebben natuurlijkvriendelijke oevers ook meer te bieden voor bezoekers: de Zwolse Vaart wordt er een stuk fraaier van. De werkzaamheden bestaan in deze fase uit het ontgraven en afvoeren van ongeveer 100.000 kubieke meter grond. Deze grond wordt tijdelijk opgeslagen in het depot aan de zuidkant van de Zwolse Vaart in het Voorsterbos. De werkzaamheden zullen voor het voorjaar worden afgerond. Bezoekers van de wandelroute vanaf het dagrecreatieterrein kunnen tijdelijk hinder ondervinden in de vorm van afgesloten wandelpaden. Alternatieve wandelroutes worden ter plekke aangegeven. Het project is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling.