Hart-voor-Emmeloord polst scholieren

Emmeloord - De Projectgroep voor Hart-voor-Emmeloord bezoekt volgende week enkele scholen in Noordoostpolder.

Maandag is het Groenhorst College aan de beurt, dinsdag het ROC Friese Poort en vrijdag het Zuyderzee College. Zo kunnen ook scholieren hun mening geven over de toekomst van het centrumgebied van Emmeloord. Op zaterdag 10 oktober 2015 hebben ruim 300 bewoners en ondernemers de speciale Hart-voor-Emmeloord winkel in de Lange Nering bezocht om hun mening te geven. Jongeren waren ondervertegenwoordigd tijdens deze eerste openbare bijeenkomst. Daarom haalt de Projectgroep nu actief de ideeën van jongeren op. Uit alle ideeën trekt de Projectgroep Hart-voor-Emmeloord binnenkort de eerste conclusies. Over welke plekken in het centrum gaan de meeste ideeën? Wat voor ideeën, wensen en verwachtingen worden veel genoemd? Welke sfeer zoeken mensen in het centrum? Op maandag 16 november komt er een tweede openbare bijeenkomst in 't Voorhuys. Hier kan iedereen zich laten informeren over de ideeën die aangereikt zijn. En over de eerste conclusies die de Projectgroep Hart-voor-Emmeloord hieruit trekt. Ook worden de meer concrete voorstellen van bewoners, ondernemers en potentieel investerende partijen gepresenteerd. Zo komen alle ideeën, van wens tot concrete voorstellen, bij elkaar. Uiteraard is deze tweede openbare bijeenkomst ook bedoeld om te reageren op de conclusies van de Projectgroep en de meer concrete ideeën voor het centrum. Na de eerste openbare bijeenkomst op 10 oktober, de schoolbezoeken en de tweede openbare bijeenkomst op 16 november, maakt de Projectgroep Hart-voor-Emmeloord een aantal scenario’s.  Bewoners, eigenaren, ondernemers, potentiële investeerders en andere belangstellenden worden ook bij het ontwikkelen, bespreken en definitief maken van deze scenario’s actief betrokken tijdens openbare bijeenkomsten.