Baggeren haven De Kolk Blokzijl van start

Blokzijl - De baggerwerkzaamheden in haven De Kolk in Blokzijl beginnen maandag 26 oktober  en duren drie weken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma BWO uit Oosterwolde. Het overtollig slib bevindt zich voornamelijk onder de steigers en langs de randen van de havenkolk. Na het baggeren moet de hele haven op 1.60 meter diepte zijn. Tijdens de uitvoering zullen de steigers worden verplaatst om zo de mogelijkheid te bieden om middels een kraantje op een ponton het slib te verwijderen. Het slib wordt in een klein beunbakje gedraaid waarna het wordt overgeslagen naar een schip aan de loswal. De verwachting is dat deze dagelijks het slib afvoert naar de bestemming “Kolk van Westerhuis” gelegen aan het Zwarte Water tussen Hasselt en Zwolle.