Vollenhove 6-minutenzone

Vollenhove - Vollenhove is een 6-minutenzone geworden. De 6-minutenzone werd vrijdagmiddag officieel geopend.

In een 6-minutenzone is hulp bij een hartstilstand binnen 6  minuten geregeld. Belangrijk hiervoor is dat er 24 uur per dag voldoende AED’s beschikbaar zijn. AED’s waren aanwezig in Vollenhove, alleen tijdens nachtelijke uren en in het weekend waren deze niet bereikbaar. In samenwerking met verschillende bedrijven in Vollenhove heeft de belangenvereniging gerealiseerd dat deze AED’s uitpandig zijn komen hangen, in speciaal daarvoor bestemde kasten. De AED hangen bij de Rabobank, bij Wetland Wonen, bij De Burght en bij Follenhoegh (via ingang Bentstraat). Daarnaast heeft familie Driegen, De Rede 3, uit eigen initiatief, een AED aan de buitenzijde van de woning gehangen. De belangenvereniging hoopt nog op een extra locatie in het midden van het centrum. In een 6-minutenzone wordt de directe hulpverlening bij een hartstilstand georganiseerd. Er is een oproepsysteem dat via de meldkamer van 112 vrijwilligers oproept die kunnen reanimeren en een AED kunnen gebruiken. Deze mensen worden burgerhulpverleners genoemd. Een aantal personen krijgt een sms met daarin de instructie om direct naar het slachtoffer te gaan, andere personen krijgen een sms met daarin de instructie om een AED op te halen op het opgegeven adres om daarmee vervolgens naar het slachtoffer te gaan. In de sms bevindt zich een code om de kasten waarin de AED zich bevinden te kunnen openen. Binnen 6 minuten vindt dan het volgende plaats: 112 wordt gebeld, er wordt gestart met reanimatie en het hart krijgt een eerste schok met een AED. Dit verhoogt de kans op overleving aanzienlijk. Meer informatie over burgerhulpverlener op www.hartslagnu.nl