Geen nieuw Cultuur Historisch Museum in NOP

Emmeloord - ONS NOP zet het plan voor een studie naar een plekje voor een Cultuur Historisch Museum in de Noordoostpolder voorlopig in de ijskast.

Tijdens de begrotingsvergadering maandag op het gemeentehuis in Emmeloord stelde het college als reactie op de motie dat zij meewerkt aan de realisatie van een bezoekerscentrum werelderfgoed Schokland. Dan is er ook nog het Museum Nagele. Nog een museum wordt een te kostbare zaak pareerde het dagelijks bestuur.