Ontwikkelplannen voor wijken Emmeloord

Emmeloord - EMMELOORD - Wijken in Emmeloord moeten in navolging van de dorpen met een eigen ontwikkelplan komen.

Het CDA heeft samen met de PvdAGroenLinks  en ondersteund door D66 en CUSGP een motie van deze strekking ingediend tijdens de begrotingsvergadering maandag in Emmeloord. De dorpen hebben de afgelopen jaren dorpsontwikkelplannen opgesteld, waarin zij richting aan de toekomst van het dorp geven. Te denken valt aan accommodaties die in stand gehouden moeten worden of kunnen verdwijnen en activiteiten die ontplooid kunnen worden voor de leefbaarheid van de kernen. Deze plannen helpen bij het beleid van gemeente en wooncorporatie Mercatus. Dergelijke initiatieven moeten ook in de wijken gerealiseerd worden, vinden de christen democraten. Wethouder Andries Poppe heeft de motie enthousiast ontvangen. Hij ziet mogelijkheden om in een van de wijken een pilot uit te gaan voeren en komt met een voorstel naar de raad.