Guinea of razzia centraal op middag PCOB Emmeloord

Emmeloord - Op de ledenmiddag van de PCOB is dinsdagmiddag 17 november om 14.00 uur in de Nieuw Jeruzalemkerk een lezing over de razzia in de polder of een verslag van militair Rieks de Boer over Nieuw Guinea.

Op deze middag vertelt Van der Weele het één en ander over de grote razzia in de polder die in november 1944 is gehouden. Aanleiding tot deze razzia was een door de Duitsers gevonden depot met gedropte wapens of het verslag van een reis van Rieks de Boer en zijn verblijf als militair in het vroegere Nederlands Nieuw Guinea tijdens laatste maanden voor de overdracht. Velen van u zullen zich herinneren dat aan het eind van 1962, Nieuw Guinea in handen kwam van Indonesië. Onze vroegere kolonie was al een punt van discussie tijdens de Rondetafelconferentie in 1949. Wat er met Nieuw Guinea zou gebeuren was toen nog niet duidelijk. In de decennia daarna werden de aanspraken van Indonesië op Nieuw Guinea steeds sterker. Rieks de Boer was één van de militairen die de laatste maanden van Nederlands Nieuw Guinea meemaakte. Door de toenemende dreiging werd hij als militair naar dit gebied uitgezonden en hij kan ons met dia’s boeiend vertellen over dit bijzondere land. Door bijzondere omstandigheden werd de reis naar en van Nieuw Guinea een reis om de wereld.