Minder regels in APV Noordoostpolder

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder schrapt 16 artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ze wil daarmee onnodige regelzucht en bureaucratie terugbrengen.

Voor bijvoorbeeld flyeren, collecteren en de straatartiest is geen vergunning meer nodig. De gemeente voegt echter ook drie artikelen toe. Deze zijn nodig om overlast aan te kunnen pakken. Het betreft regels over: verstoring van de openbare orde, drugshandel op straat en de mogelijkheid van een gebiedsontzegging. In 2009 is de APV al drastisch gewijzigd en zijn veel vergunningstelsels vervangen door algemene regels. Daarnaast wordt een aantal vergunningen voor onbepaalde tijd verleend. Nu worden er weer 16 regels geschrapt en zijn er enkele regels beter omschreven. De gemeenteraad neemt in de vergadering van 14 december 2015 een definitief besluit.