Tegengas in EU expertgroep schaliegas

Emmeloord - Tegengas is met dr. Ko Huissteden vertegenwoordigd in de Europese werkgroep HydrocarbonsBref.

Deze adviesgroep adviseert de Europese Commissie over schaliegas. Huissteden treedt op namens Tegengas en Schaliegasvrij Nederland. Van Huissteden is milieuwetenschapper met geologische achtergrond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij was een van de mede-oprichters van Schaliegasvrij Nederland. De Europese Commisie ligt onder vuur bij de Ombudsman vanwege de samenstelling van de Europese werkgroep. Deze bestaat voor bijna 70 procent uit schaliegas verwante industrie. Het is voor de samenstelling van de groep beter als de achterban breder is. Nu Tegengas zitting neemt in de adviesgroep, is een bredere groep burgers en bedrijven uit Nederland vertegenwoordigd. Ko van Huissteden heeft de kennis in huis om een constructieve bijdrage te leveren. De adviesgroep adviseert over nieuw beleid en regels rond schaliegas voor de Europese Unie. Tegengas is blij met de vertegenwoordiging. Bij de afweging over wel of niet schaliegas kan meer rekening worden gehouden met de veiligheid van inwoners. De aanstelling is voor een periode van ruim twee jaar.