STOPPELS | Buitenfonds

Kuinderbos - Het Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die geld werft voor projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Hiermee kan Staatsbosbeheer waardevolle projecten realiseren die niet binnen de reguliere financiering van natuur en landschap vallen. Zoals kinderen naar buiten brengen, het conserveren en open houden van cultuurhistorische schatten, de mogelijkheid om natuur op een spannende manier te beleven en het maatschappelijke werk van de boswachter. Het Buitenfonds wil met bedrijven en particulieren samenwerken om groene wensen voor huidige en toekomstige generaties te realiseren. Iedere euro telt, mensen mogen zelf beslissen welk project ze ondersteunen en het is volstrekt inzichtelijk waar het geld aan wordt besteed.

Staatsbosbeheer De begroting van Staatsbosbeheer wordt voor ongeveer de helft gedekt uit reguliere financiering door de overheid voor natuur en recreatie. Staatsbosbeheer moet de andere helft zelf verdienen. Dat gebeurt ook. Maar daarmee kan een aantal waardevolle projecten en activiteiten alleen gerealiseerd worden met behulp van additionele bijdragen van fondsen, donateurs en sponsoren. Daarvoor is het Buitenfonds. Om groene wensen te realiseren. In het Kuinderbos zijn 3 mogelijkheden om de boswachter te helpen. Bij het herstel van de oude haven, we willen graag toeristen en toekomstige generaties dit markante punt uit de Zuiderzee geschiedenis beleefbaar houden. Een fietspad van schelpen dat zo onveilig wordt dat sluiting dreigt willen we vervangen door 2 meter breed betonfietspad voor optimaal fietsgenot en we willen de picknickbanken in het Kuinderbos vervangen waar nodig en eventueel nieuwe erbij plaatsen. Elke euro telt, vele kleintjes maken ook een grote. Kijk voor meer informatie over de projecten in het kuinderbos op www.buitenfonds.nl Harco Bergman