Beperkte zorgpoliskeuze minima NOP

Emmeloord - Minima in de gemeente Noordoostpolder hebben slechts de keuze uit een collectief zorgverzekeringspakket. Op Urk is geen collectieve verzekering voor minima, terwijl inAlmere en Lelystad 9 en 12 pakketten aangeboden worden.

  In gemeenten in Flevoland zijn grote verschillen in tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten, blijkt uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.). De verschillen in de bijdragen van gemeenten kunnen oplopen tot enkele honderden euro's per jaar.  Om toch een tegemoetkoming te ontvangen zijn chronisch zieken en gehandicapten in veel gevallen genoodzaakt om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering. Dit gaat in sommige gevallen ten koste van de keuzevrijheid.   In Flevoland bieden de gemeenten Almere en Lelystad de meeste keuzemogelijkheden, met respectievelijk 9 en 12 zorgverzekeringspakketten waaruit gekozen kan worden. Gemeente Noordoostpolder en Zeewolde doen het beduidend minder goed. Minima kunnen hier slechts één collectief zorgverzekeringspakket kiezen. De gemeenten Dronten en Urk beschikken (nog) niet over een collectieve zorgverzekering voor minima.   Sinds 1 januari 2015 compenseren gemeenten voor het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (Cer). Na het afschaffen van deze regelingen hebben gemeenten beleidsvrijheid gekregen om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen. Het gevolg hiervan is echter dat tussen gemeenten grote verschillen zijn ontstaan in het gemeentelijk minimabeleid. Bovendien is het bij sommige gemeenten nog altijd niet duidelijk op welke manier zij chronisch zieken en gehandicapten tegemoetkomen.   De resultaten van het onderzoek, inclusief de gegevens per gemeente, zijn gepubliceerd op de website van het Zorgverzekering Informatie Centrum. (www.zorgverzekering.org)