Christmas Carols in Luttelgeest

Luttelgeest - Wat er in een dorp allemaal georganiseerd kan worden, wordt op zondag 13 december om 14.30 gepresenteerd in Luttelgeest, in de Bosfluiter.

Een enthousiaste groep van zes muzikale Luttelgeestenaren presenteert een aantal Christmas Carols: Anouk, Nathalie, Joyce, Martin, Nancy en Ariska. Zij maakten deel uit van de cabaretgroep in Luttelgeest afgelopen zomer. De werkgroep “de Ontmoeting”, een bijzonder project in het dorp, heeft Ariska gevraagd of zij uit die cabaretgroep mensen kan vinden die een muzikale ontmoeting willen neer te zetten. Dat is gelukt en de groep is hard aan de slag gegaan om een repertoire samen te stellen van Christmas Carols.  In anderhalve maand heeft de groep gewerkt aan het komende optreden.