Look-alikes Wetterhoun gezocht

SUAMEER - De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen doet er alles aan om beide Fryske rassen zo gezond mogelijk te houden. Vooral bij de Wetterhounen is er vers bloed nodig. Daar wordt al aan gewerkt door het inkruisen van vreemd bloed ( outcross), maar ook de zogenaamde “look-alikes” zijn welkom.

Keuring

Hiervoor is door de NVSW een speciaal beleid ontwikkeld, dat is goedgekeurd door de Raad van Beheer, het overkoepelende orgaan dat over dit soort zaken gaat. De eigenaar, van een hond die sterk op een Wetterhoun lijkt en de hond graag in de fokkerij zou zien om dit bijzondere ras te helpen bewaren, heeft nu de mogelijkheid om zijn of haar hond aan te laten keuren . Mocht aan alle eisen voldaan worden dan kan de hond een bijdrage leveren aan het in stand houden van dit ras. Op 12 september 2015 is de eerste aankeuring bij It Griene Nest in Suameer. De aankeuring zal worden gedaan door drie rasspecialisten.  Uitgebreide uitleg over het aankeuringsprotocol is te vinden op de website: www.nvsw.nl of door het sturen van een mail naar wetterfac@nvsw.nl