College wil kerk in Luttelgeest kopen voor woningbouw

Luttelgeest - Het college van Burgemeester en Wethouders van Noordoostpolder vraagt de gemeenteraad om toestemming om de Katholieke kerk in Luttelgeest aan te kopen

Het voorstel komt voort uit de wens om op deze locatie, samen met het naastgelegen schoolgebouw en tussenliggende groenstrook, woningbouw te realiseren. De locatie is voor het dorp een belangrijk inbreidingslocatie en daarmee van belang voor de leefbaarheid en toonbaarheid van Luttelgeest. Het college is voornemens om de locaties in één pakket via onderhandse aanbesteding aan te bieden aan ontwikkelaars.

Leefbaarheid van het dorp

'De afgelopen jaren is er veel nagedacht en gesproken over de kerk in Luttelgeest. Meerdere ontwikkelvoorstellen voor het gebouw zijn de revue gepasseerd, zonder gewenst resultaat', zegt wethouder Wiemer Haagsma.

In de dorpsvisie en het ontwikkelperspectief voor Luttelgeest is beschreven dat een invulling met woningen wenselijk is. Het gebouw is meerdere malen onder optie geweest van andere partijen. Nu dat niet het geval is, wil het college B&W op verzoek van dorpsbelang Luttelgeest de Katholieke kerk kopen. Haagsma vervolgt: 'Wat op die locatie in Luttelgeest gebeurt, is van belang voor de leefbaarheid van het dorp. Een andere invulling dan ‘wonen’ kan negatieve gevolgen hebben voor het dorp. Door de kerk te kopen, hebben we regie op het geheel.'

Positieve reacties

Dorpsbelang Luttelgeest is blij met het voornemen van het college. 'Het monumentale gebouw betekent veel voor de inwoners van ons dorp. Door het te betrekken bij de naastgelegen inbreidingslocatie en er een woonbestemming aan te geven, zien wij nieuwe mogelijkheden die goed aansluiten op onze visie, gericht op het zolang mogelijk blijven wonen in Luttelgeest', zegt voorzitter Richard Westveer.

Ook het bestuur van de Emmaüsparochie reageert verheugd. 'Op deze wijze blijft dit monumentale gebouw, met haar karakteristieke toren, ook in de toekomst het dorpsbeeld van Luttelgeest mede bepalen en krijgt het een passende bestemming. Als de gemeenteraad toestemming geeft, komt er een einde aan een onzekere periode voor het parochiebestuur, maar nog belangrijker, voor de parochianen en dorpsbewoners van Luttelgeest. Wij zijn er van overtuigd dat met haar nieuwe bestemming de voormalige St. Josephkerk een nieuw leven begint. We hebben het al mogen zien in onze voormalige kerk te Kraggenburg', aldus pastoor Victor Maagd van de R.K. Emmaüsparochie.

Overeenstemming en besluit 

Er is overeenstemming tussen de parochie (eigenaar) en gemeente over het ver- en aankoopbedrag van de kerk (gebouw en perceel). Om de koop definitief te maken, wordt de gemeenteraad gevraagd hiervoor budget beschikbaar te stellen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad hier in april 2019 een besluit over.