Klimaatverandering in Flevoland nu al merkbaar

Regio - Sinds 1991 steeg de gemiddelde temperatuur in Flevoland met circa 1 graad Celsius. En de jaarlijkse hoeveelheid neerslag is in Flevoland met 20% toegenomen sinds 1951. Enkele uitkomsten van een onderzoek van het KNMI naar klimaatverandering in Flevoland.

Het zijn signalen dat de klimaatverandering in Flevoland nu al merkbaar is. Extreme buien komen vaker voor, de temperaturen stijgen en droogte zorgt regelmatig, zeker in 2018, voor problemen.

Het KNMI heeft, in opdracht van het samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF), de feiten op een rij gezet. Het geeft inzicht in het huidige klimaat in Flevoland en hoe het klimaat in Flevoland zich in de toekomst mogelijk zal ontwikkelen. De overheden in Flevoland gebruiken deze informatie als bron om knelpunten in het gebied te bepalen en plannen te ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van steden en dorpen.

Ook al is Nederland een klein land, het klimaat verschilt al in de regio’s. Voor het onderzoek in Flevoland heeft het KNMI gebruik gemaakt van neerslagstations en meteostations in ons gebied. Een paar feiten en cijfers uit het onderzoek van het KNMI :

  • Sinds 1991 steeg de gemiddelde temperatuur met circa 1 graad Celsius in Flevoland.
  • Het aantal zomerse dagen (25 °C of warmer) laat een stijgende trend zien. In 2018 waren er 49 zomerse dagen in Lelystad; gemiddeld zijn het er 21 per jaar.
  • De kans op een hittegolf wordt steeds groter.
  • De opwarming van het klimaat leidt tot een langer groeiseizoen en daarmee ook tot verlenging van het aantal ‘allergie dagen’ voor hooikoortspatiënten.
  • De jaarlijkse hoeveelheid neerslag is in Flevoland met 20% toegenomen sinds 1951.
  • Door het opwarmende klimaat neemt de hoeveelheid waterdamp in de lucht toe. Daardoor neemt niet alleen de hoeveelheid maar ook de kans op extreme neerslag toe.