'Aanstaande verbod op asbestdaken leidt tot meer werk'

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder heeft een plan opgesteld waarin staat wat er de komende jaren moet gebeuren rond asbestdaken.

De rijksoverheid verbiedt asbestdaken na 31 december 2024. Het verbod van asbestdaken komt er vanwege gezondheidsrisico’s door asbestdeeltjes in de lucht in de omgeving van verweerde asbestdaken. Deze daken zijn voor 1994 toegepast op gebouwen en zijn in 2024 minimaal 30 jaar oud. Deze verwering begint vanaf 20 jaar en gaat steeds sneller.

Marc de Buck is eigenaar van Demolition Management. Het bedrijf uit Emmeloord is gecertificeerd en houdt zich bezig met het opstellen van asbestinventarisatierapporten. ‘Het was al een gegeven dat de overheid heeft gezegd dat er een verbod komt op asbestdaken. Wat de gemeente nu doet is voorlopen op het handhaven van dat verbod. Ze gaan mee in de lijn van de overheid’, vertelt De Buck.

Hij geeft aan dat het om asbestdaken gaat die zijn blootgesteld aan weersinvloeden, dus niet om afgedekte daken – bijvoorbeeld met dakpannen.

Bedrijven

In Noordoostpolder bevat bijna 8 procent van het totale dakoppervlak mogelijk asbest. Bijna 90 procent daarvan heeft betrekking op grotere panden met een dakoppervlak groter dan 250m2. De Buck geeft aan dat het vooral om bedrijven gaat. ‘Er zijn veel boerderijen, veel agrarische bedrijven. Maar ook op industrieterreinen zijn ook loodsen met asbest. Qua particulieren zal het meevallen. Het gaat in de polder met name om bedrijven.’

Wat betekent dit voor Demolition Management? ‘We merken dat er meer aanvragen binnenkomen met betrekking tot daken. Het aanstaande verbod leidt tot meer werk.’ En na 2024? Zit dan het werk erop voor dit bedrijf? ‘Nee, zeker niet’, benadrukt De Buck. ‘Want asbest is niet alleen toegepast in daken. Het is ook toegepast in schoorstenen, kanalen, onder dakpannen en op veel meer plekken, bovendien is het nog maar de vraag of 2024 gehaald gaat worden.’

Certificatieplicht

De rol van het Emmeloordse bedrijf is onder andere het opstellen van een inventarisatierapport om vast te stellen of een gebouw wel of geen asbest bevat. Dit doen zij door het uitvoeren van een visuele inspectie al dan niet met destructief onderzoek. Tevens kunnen zij de sloopmelding verzorgen. Een inventarisatierapport wordt onder vastgelegde voorwaarden opgesteld, hiervoor is Demolition Management gecertificeerd.’