Ten Brinke BV wil voorspellend adviseren dankzij drone

Creil - ​Ten Brinke uit Creil zet de landbouwdrone volop in en wil daarmee uiteindelijk ziektes in percelen op tijd kunnen detecteren. Ook wil het bedrijf met de vele verzamelde data een voorspellende vertaalslag kunnen maken richting de klant.

Het bedrijf is een van de voorlopers op het gebied van landbouwdrones. Er zijn bedrijven die het inzetten van de landbouwdrone als core business hebben. ‘Wij hebben zelf een drone aangeschaft om niet meer afhankelijk te zijn van andere partijen, we willen zelf een vinger in de pap houden’, vertelt adviseur Rowan Turk. ‘We zijn teeltadviseurs, en uiteindelijk moet je hier zelf verstand van hebben. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat precisielandbouw belangrijker wordt. Als je later inzet op, in dit geval de drone, dan heb je de kans de boot te missen. Daarom zijn we er zelf mee aan de slag gegaan.’

Vertaalslag

Het vliegen is mogelijk, de beelden, taakkaarten en data rollen na een vlucht zo uit de computer. Maar nu? ‘Dat horen we ook vanuit de praktijk’, beaamt collega Rick Veldhuisen. ‘Er komt ontzettend veel data beschikbaar. Maar je weet niet altijd wat ermee te doen. Daar lopen wij ook tegenaan. Een teler krijgt heel veel informatie, denk aan satellietbeelden, opbrengstmeting, dronebeelden, enz., maar niemand zegt daarbij wat de teler daarmee kan of moet doen. Wij hebben een praktische achtergrond en kennis van plantenteelt en wij willen die data analyseren, waarna we naar de teler kunnen stappen met bijvoorbeeld een bodem-, bemestings-, of gewasbeschermingsadvies. De taakkaart krijgt dan opeens waarde.’

Plantuien

Dit seizoen doet Ten Brinke een droneproef met plantuien. Veldhuisen: ‘Aan de hand van de beelden die daaruit komen, willen we kijken of we voorspellend kunnen gaan adviseren. Als wij als mens ziek worden hebben we vaak verhoging, dit geldt ook voor planten. Met een thermische camera kun je de planttemperatuur meten. Is de plant ziek, dan gaat de temperatuur omhoog. Op deze manier willen we proberen of we eerder in kunnen grijpen. Dan kun je voordat de ziekte visueel wordt in het gewas, er al bij zijn met je gewasbeschermingsmiddelen. We gaan testen of we dit in beeld kunnen krijgen. We mikken dit jaar vooral op eerstejaars plantuien, omdat het met circa 100 dagen een relatief korte teelt is. Plantuien worden in de praktijk vrijwel altijd ziek. De kans dat je wat gaat zien is dus heel groot. Het is wat dat betreft wel een dankbaar gewas.’

Het specifiek bestrijden van onkruid is een haalbare kaart gebleken. Een proef met ridderzuring in grasland is door Ten Brinke al uitgevoerd, al loopt het bedrijf tegen wat problemen aan op het gebied van elektronica. De ene ontwikkeling houdt de ander niet altijd bij. Ridderzuring in een grasperceel valt vanwege de vorm van het blad goed op tussen het gras. ‘Op dit moment is het zo dat dan een heel perceel gespoten wordt’, vertelt Rowan Turk. ‘Stel, een perceel is 5 hectare, dan wordt daar nu 5 tot 10 liter van een onkruidbestrijdingsmiddel op gespoten. Als er alleen ridderzuring in staat is het eigenlijk zonde om het hele perceel te spuiten, want vaak zijn het maar een ‘paar’ planten. In de proefpercelen kom je op circa 10% van het perceel dat gespoten hoeft te worden. We willen naar specifiek spuiten toe, om zo op onkruidbestrijding te besparen maar vooral om zo met minder milieubelasting gezonder ruwvoer te kunnen telen.’

'Met deze proef zijn we voortvarend mee aan de slag gegaan’, blikt zijn collega terug. ‘Alleen de spuitmachine bleek het nog niet te kunnen. Theoretisch gezien kan het wel, maar het aansturen van de spuit met een taakkaart bleek nog niet zo eenvoudig.’ Rowan Turk: ‘Als je ergens de eerste in wil zijn, loop je tegen dit soort problemen aan. Maar dat hebben we er wel voor over.’

Toekomstbeeld

Hoe de toekomst van de landbouwdrone eruitziet, is lastig te voorspellen. Wel weten Turk en Veldhuisen dat ze momenteel in de juiste banen vliegen. ‘We hebben er mooie dingen mee gedaan en dat heeft zich uitbetaald in klanten voor dit jaar. We willen ons blijven onderscheiden en doorgaan met nieuwe toepassingen. We hebben er alle vertrouwen in dat het gaat werken. We weten wat we willen: een voorspellend advies geven op het gebied van gewasbescherming, bemesting en bodem. Dat is het ultieme doel.’ 

Alexander Drost