Schooljeugd plant 2000 bomen in Schokkerbos

Schokland - Basisscholieren uit Emmeloord staan in de startblokken om op Nationale Boomfeestdag woensdag 13 maart meer dan 2.000 nieuwe bomen te planten in het Schokkerbos van Het Flevo-landschap.

In het Schokkerbos zijn de gevolgen van de essentaksterfte goed zichtbaar. Enkele open plekken die door de kap zijn ontstaan, worden op Boomfeestdag van jonge aanplant voorzien. Naast het planten van bomen wordt die dag ook een nieuwe boommarterkast geplaatst. Boommarterkasten bieden de zeer zeldzame boommarter een veilige schuilplaats in het Schokkerbos. De kast biedt marters een eigen plek waar ze kunnen schuilen of een nest kunnen bouwen. In de kast is een speciaal kraamgedeelte aangebracht, ideaal voor het krijgen van jongen.

In de Noordoostpolder doen de basisscholen bij toerbeurt mee aan de Boomfeestdag. Dit jaar zijn de scholen uit Emmeloord aan de beurt. In verband met de activiteiten in het Schokkerbos is de Keileemweg door het bos de hele dag afgesloten.