Bedrijven Investeringszone Centrum Oud Urk van start

Urk - De Bedrijven Investeringszone Centrum Oud Urk (BIZ Centrum Oud Urk) is dinsdagavond feestelijk ingeluid.

In Restaurant Het Achterhuis op Urk vond de eerste ledenbijeenkomst van BIZ Centrum Oud Urk plaats en is de samenwerking met gemeente Urk bekrachtigd met het ondertekenen van het subsidiecontract voor economische versterking van het historisch centrum van Urk. De komende vijf jaar heeft BIZ Centrum Oud Urk jaarlijks € 100.000,00 tot haar beschikking om uit te geven aan onder andere het aantrekkelijker maken van de buitenruimte, het organiseren van evenementen en het promoten van het centrum.

Plannen

Na een voorstelronde van het kersverse bestuur en de commissieleden nam voorzitter Klaas Brouwer de circa 75 aanwezige verenigingsleden mee in de plannen van BIZ Centrum Oud Urk voor 2019. Naast het organiseren van een grootse fashionshow en zomermarkt op de haven in het voorjaar en de zomer, zet BIZ Centrum Oud Urk dit jaar expliciet in op de decembermaand. “Met nieuwe sfeerverlichting door het hele centrum en een maand vol activiteiten en acties moet het centrum Oud Urk jaarlijks rond kerst een onvergetelijke ervaring worden”, vertelt Klaas Brouwer. Naast deze concrete activiteiten krijgt het centrum een nieuwe positionering, worden promotiecampagnes uitgewerkt en krijgen de lange-termijn-plannen verder invulling.

Samenwerking

De BIZ Centrum Oud Urk is in eerste instantie voor een periode van vijf jaar ingesteld, tot en met 2023. In deze periode wordt samengewerkt met gemeente Urk, waarbij de gemeente de bijdrage van € 50.000,- door de verenigingsleden jaarlijks verdubbelt. “Gemeente Urk wil bijdragen aan een bruisend Centrum Oud Urk. Niet alleen de komende jaren, maar zeker ook daarna”, aldus Geert Post, wethouder Economische Zaken van gemeente Urk. Met de ondertekening van het subsidiecontract door de BIZ-vereniging en gemeente Urk en het uitbrengen van een feestelijke toost is deze samenwerking en intentie op deze avond bekrachtigd.

Deelnemen

De BIZ Centrum Oud Urk heeft vijf commissies in het leven geroepen – Activiteiten, Aankleding, Promotie, Vastgoed en Beleid – om de plannen uit te werken voor het versterken van het ondernemers- en leefklimaat in het historische centrum