'1 miljoen kilo meer afval op milieustraat Emmeloord'

Emmeloord - In 2018 is een miljoen kilo meer afval gebracht naar de milieustraat in Emmeloord. De fractie van de ChristenUnie-SGP in de Noordoostpolder wil dat de afvalstoffenheffing niet teveel stijgt.

Sjoerd de Boer (CU-SGP): ‘De afvalstoffenheffing willen we zo laag mogelijk houden.’ Vooral in het tweede kwartaal van 2018 kreeg de milieustraat meer afval aangeboden. ‘Bewoners kopen en verbouwen weer volop. We zien dat vooral veel hout en puin is gebracht. En natuurlijk de voorjaarsschoonmaak speelt een rol: door het goede weer gingen onze inwoners meer opruimen’, aldus De Boer.

Half miljoen euro meer

De kosten voor de gemeente in het jaar 2018 zijn bijna een half miljoen euro extra. ‘Dat ligt naast de extra afvalstroom ook aan een Chinese importstop op oud papier. Daardoor daalt de opbrengst voor oud papier drastisch.’

Sjoerd de Boer (CU-SGP): ‘We vinden dat de afvalstoffenheffing voor het jaar 2020 niet meer dan de inflatie mag worden verhoogd. Dat kan alleen als onze inwoners meewerken: iedere kilogram minder restafval bespaart geld! Ook willen we dat onze financiële reserve voor afval op orde wordt gebracht.’

Afvalscheiding

Op het gebied van afvalscheiding doet Noordoostpolder het goed. ‘Volgens cijfers van het CBS tot 2017 zijn we de beste gemeente van Flevoland, maar er is nog veel ruimte voor verdere verbetering.’ De CU-SGP fractie is blij met een initiatief om afvalscheiding te bevorderen. Zo is de gemeente onlangs een proef gestart met een mobiele milieustraat in Nagele en Marknesse om de hoeveelheid restafval naar beneden te brengen. Binnenkort wordt door de gemeenteraad nagedacht over meer initiatieven om restafval te verminderen.