Jeugdzorg in Noordoostpolder verdient meer zorg

Emmeloord - De raad van de Noordoostpolder beschikt over onvoldoende informatie en heeft ook onvoldoende mogelijkheden om goed te kunnen sturen op de Jeugdzorg. Dit terwijl de uitgaven van de jeugdzorg en het aantal jeugdzorgtrajecten fors zijn gestegen.

Tot deze conclusie komt de rekenkamercommissie na onderzoek naar de huidige stand van zaken bij jeugdzorg in de Noordoostpolder. Het advies van de rekenkamercommissie is om meer in te zetten op afspraken en maatregelen gericht op de toegang tot jeugdzorg en op kostenbeheersing. Daarnaast is het belangrijk dat de raad meer grip krijgt op jeugdzorg door een verbetering van de informatie over effecten van jeugdzorgvoorzieningen en de kosten daarvan.

De Rekenkamercommissie heeft het rapport aangeboden aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie geeft 18 maart in de commissie Woonomgeving en Samenleving een toelichting op het rapport. De raad behandelt het rapport op 1 april.