Taizéviering in H. Michaelkerk in Emmeloord op Tweede Pinksterdag

De tiende Taizéviering die voor corona in 2019 werd gehouden. Foto: Lucy van Pijkeren.

Emmeloord - Op Tweede Pinksterdag houdt de Raad van Kerken in Emmeloord weer een Taizéviering en wel om 10.00 uur in de H. Michaelkerk in Emmeloord.

De oecumenische gemeenschap van Taizé is door broeder Roger in 1942 in dat Franse dorpje gesticht. Enkele jaren daarvoor had hij daar een huis gekocht en bood daar onderdak aan oorlogsvluchtelingen. De communiteit telde in 2007 ruim 100 broeders.

Tegenwoordig kenmerkt deze gemeenschap zich als een bezinningsplaats voor jongeren. Elke week komen duizenden jongeren uit Europa naar Taizé voor meestal een week van ontmoeting en bezinning. Dagelijks zijn er vieringen waarin de broeders en de bezoekers aan deelnemen.

Kenmerkend zijn de korte herhalingsliederen en het stiltemoment die in deze vieringen gebruikt worden. In België en Nederland vinden regelmatig vieringen plaats in de stijl van Taizé. In Emmeloord is dat elk jaar op Pinksterdagmaandag om 10 uur in de Michaelkerk. De vieringen duren een uurtje en iedereen is welkom. Na afloop is er gelegenheid elkaar onder het genot van een kop koffie te ontmoeten.

www.raadvankerkenemmeloord.nl

Nieuws

menu