700 kilometer oever in Flevoland natuurvriendelijk

De aanleg van duurzame oevers in Flevoland Foto: Waterschap Zuiderzeeland

Emmeloord - Waterschap Zuiderzeeland heeft inmiddels ruim 700 kilometer oevers duurzaam/natuurvriendelijk ingericht.

Daarbij is de traditionele oever zo’n twee meter verruimd met een flauw oplopend talud. Hierdoor ontstaat meer ruimte. Daarmee verbetert het leefgebied van vissen, oever- en waterplanten en de nieuwe oevers hebben een positief effect op de waterkwaliteit. Ook draagt de verbreding van het wateroppervlak bij aan het beperken van peilstijgingen bij extreme neerslag. Met de aanleg voldoet Waterschap Zuiderzeeland aan verplichtingen uit nationale en Europese regelgeving, door voor 2027 40% van de tochten in zijn beheergebied duurzaam en/of natuurvriendelijk in te richten.

Nog 750 kilometer

Het Waterschap heeft nog 750 kilometer oever te gaan om natuurvriendelijk te maken. Het Waterschap onderzoekt de mogelijkheden om ook deze oevers aan te pakken. Eventuele subsidiemogelijkheden is daarvoor een belangrijk aandachtspunt. De nu aangelegde kilometers duurzame oevers zijn met circa 50% financiering mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland.’

Nieuws

menu