Afvoer PFAS-vervuilde grond kost waterschap 1 miljoen euro

Bij de aanleg van duurzame oevers in 2019 is ook PFAS-vervuilde grond vrijgekomen. Teun Molenaar

Lelystad - Waterschap Zuiderzeeland maakt 1 miljoen euro vrij voor een goede afvoer van met PFAS vervuilde grond. Deze grond is afgelopen jaar vrijgekomen bij de aanleg van duurzame oevers.

Sinds 1 december 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat regels opgesteld hoe er met PFAS-stoffen om moet worden gegaan en aan welke norm de grond moet voldoen. Deze regels zijn ook voor Waterschap Zuiderzeeland van toepassing.

Afvoer van grond

Een deel van de vrijgekomen grond bij de aanleg van duurzame oevers zit onder de grenswaarde van de landelijke PFAS-norm van 0,8 microgram per kilogram. Deze ‘schone’ grond wordt zo spoedig mogelijk afgevoerd. Voor het deel van de grond dat boven de landelijke PFAS-norm zit, bekijkt het waterschap de afzetmogelijkheden. 'Hierbij vinden we het belangrijk dat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk blijven', benadrukt het waterschap.

Maatwerk

Met de betrokken agrariërs worden zo snel mogelijk afspraken gemaakt om te kijken wat er met vervuilde grond op verschillende locaties moet gebeuren.

PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen die onder andere worden gebruikt in blusmiddelen, cosmetica en bepaalde gebruiksvoorwerpen. Door verbeterde onderzoekstechnieken worden deze stoffen steeds vaker in het milieu aangetroffen, zoals in de waterbodem. PFAS kunnen risico’s opleveren voor de gezondheid en vervuilend zijn voor het milieu. Sinds juli 2019 gelden regels voor de hoeveelheden PFAS in grond en bagger.

Nieuws

menu