Bachcantate in de Grote Kerk van Blokzijl op Palmzondag

Cantate 182 van J.S. Bach op Palmzondag in de Grote Kerk van Blokzijl. Foto Pixabay.nl

Blokzijl - In de Grote Kerk van Blokzijl wordt zondag 10 april om 15.30 uur de cantate 182, Himmelskonig sei willkommen van J.S. Bach uitgevoerd door een samengesteld koor van zangers uit de regio in samenwerking met professionele solisten en musici.

Bach schreef de cantate nadat hij was gepromoveerd van organist naar concertmeester aan het hof van Weimar waar hij verplicht werd, of eigenlijk de kans kreeg, om iedere maand een cantate te schrijven. Cantate 182 was zijn visitekaartje en werd op Palmzondag 25 maart 1714 voor het eerst uitgevoerd.

De tekst van de cantate sluit aan bij de evangelielezing voor Palmzondag (Mattheus 21: 1-9) die Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem (Sion) behandelt, waar hij overigens korte tijd later zal worden gekruisigd. De cantate volgt de gebruikelijke uitleg die aan deze tekst werd gegeven: moge Jezus in ons hart even feestelijk worden ontvangen als in Jeruzalem: laß auch uns dein Zion sein.

Berber Vis

De artistieke leiding is in handen van Raghna Wissink, de aria’s worden gezongen door Berber Vis (alt), Twan van der Wolde (tenor) en Harmen Severiens (bas). De blokfluit heeft een muzikale hoofdrol in deze cantate en wordt bespeelt door Anne-Marije de Haas. Organist is Fedde Tuinstra en voorganger dominee Jelle Vonk.

Voorafgaand aan de cantate wordt, zoals ten tijde van Bach, een vesper gehouden die geheel in het teken staat van de cantate. De toegang is gratis, maar een vrije gift is noodzakelijk voor de kosten van deze cantatedienst.

Nieuws

menu