Basisscholen Sjaloom en Paulusschool in Rutten verkennen fusie

Veel publiek bij de opening van MFA Het Klavier in Rutten met daarin cbs Sjaloom en sws De Paulusschool Reina Halman Fotografie

Rutten - De cbs Sjaloom en sws Paulusschool in Rutten verkennen op dit moment of ze kunnen komen tot een fusie.

Beide scholen zitten al onder een dak, namelijk in het nieuwe mfa Het Klavier. ‘We zijn met vier werkgroepen; onderwijs, personeel, financien/huisvesting en Identiteit, met daarin vertegenwoordigers van ouders, personeel en onderwijsbureau aan het verkennen wat mogelijk is’, vertelt directeur Truus Vegterlo van Paulusschool.

Het is de bedoeling dat de werkgroepen in december een eindrapport presenteren aan de fusiestuurgroep en het College van Bestuur van Aves. Het streven is om volgend jaar augustus met een fusieschool met eigen naam en logo door te kunnen gaan, stelt Vegterlo. ‘Maar dan loop ik wel voor de muziek uit. Uit de verkenningen die we nu doen moet blijken of er geen onoverkomelijke bezwaren zijn.’

Op de Sjaloom zitten 50 leerlingen en Paulusschool telt 84 leerlingen. Vegterlo ziet enorme kansen voor het onderwijs in een dorpsschool met ruim 130 leerlingen. ‘Als we samen zijn hoef je minder combiklassen te maken. En nu is het zo dat alle kinderen in de voor- en naschoolse opvang samen zijn, maar tussendoor op school naar aparte scholen gaan. Dat is niet logisch.’

Identiteit

De insteek is dat de drie identiteiten van de scholen zichtbaar blijven. Het streven is om de waardevolle dingen van elke identiteit zichtbaar te laten zijn maar het blijft niet hetzelfde. In het tijdspad wordt februari 2023 een belangrijke maand. ‘Dan willen we weten of het doorgaat en kunnen we toewerken naar één school, één logo en docententeam.’ Op dinsdag 11 oktober is er een ouderavond over de fusieplannen.

Nieuws

menu