Boeren geven signaal af met bijzondere graanoogst

foto: aangeleverd

In het buitengebied van Emmeloord werd afgelopen week een bijzonder perceel tarwe gedorst. Het gaat namelijk om een stuk grond dat is aangekocht door de gemeente Noordoostpolder en waar vorig zomer graan groeide. Dit seizoen is de grond braak blijven liggen.

De tarwe die in 2021 werd verloren tijdens de oogst (maximaal 2 procent van de opbrengst), is afgelopen herfst gekiemd en heeft zich dit voorjaar tot een graangewas ontwikkeld.

Op dit moment is er op de wereld een gebrek aan graan. De VN noemt het al een voedselcrisis en waarschuwt dat er een enorme hongersnood dreigt. Dit overwegende vond een aantal boeren het zonde dat dit perceel graan verloren dreigde te gaan. Combines werden volgetankt, trekkers met wagens georganiseerd en de thermoskannen werden gevuld waarna vorige week het perceel gedorst werd.

De opbrengst van dit slecht gezaaide, onbespoten en onbemeste perceel is natuurlijk maar een fractie van wat het bij een optimale teelt had kunnen zijn, maar de groep boeren is niet ontevreden met het resultaat. Mede-initiatiefnemer Joan Scholtens vertelt: ‘We hebben met deze actie toch wat tonnen graan voor de voedselproductie kunnen behouden. Ook hopen wij hiermee een signaal af te geven dat in tijden van dreigende voedselschaarste iedere hectare productieland belangrijk is. Iedere hectare ‘nieuwe natuur’, nieuwe woonwijk of zonnepark is een hectare minder voedselproductie. Dat besef moet doordringen.’

De financiële opbrengst van de oogst komt, na aftrek van de dieselkosten van de machines, ten goede aan de Flevolandse vereniging ‘Kom bij de boer’. Dit is een organisatie die excursies van scholen naar Flevolandse boerderijen organiseert. Met deze bijdrage kunnen meer groepen kinderen worden ontvangen op de deelnemende bedrijven om zo in de praktijk te zien waar hun voedsel vandaan komt en wat er allemaal bij die voedselproductie komt kijken.

Nieuws

menu