Coalitieakkoord NOP: 'Naar bruisende gemeente met minder regels'

Het coalitieakkoord Ruimte voor Elkaar Foto gemeente Noordoostpolder

Emmeloord - Het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Elkaar’ dat de partijen PU, ONS, VVD en PvdA maandag presenteerden, stuurt aan op een bruisende polder met minder regels en bureaucratie en een strakkere aanpak van overlast. Een herziening van de afvalinzameling ligt eveneens in het verschiet.

De coalitiepartners stellen in hun leidraad voor de komende vier jaar dat de veiligheid op straat beter kan met het instellen van cameratoezicht op plekken waar incidenten te verwachten zijn. Daarbij kan er ruim baan zijn voor nachthoreca en het aantrekken van evenementen om de polder bruisend te maken. Voor ondernemers wordt de weg vrijgemaakt om voortaan op zondag hun nering open te stellen. Ook wordt ruimte geboden voor het vestigen van een coffeeshop.

Op het gebied van ruimtelijke ordening wil de nieuwe coalitie de teugels flink laten vieren. ‘Door minder regels te stellen, en daar waar mogelijk welstandsvrij bouwen, maken we woningbouw gemakkelijker. In Emmeloord, in de dorpen en ook op de vrijkomende erven in het buitengebied. Al deze plekken bieden goede gelegenheden voor extra woningbouw’, aldus het rapport.

Ervenconsulent

‘De vrijkomende erven in het buitengebied bieden een goede gelegenheid voor extra woningbouw. Dat doen we door minder regels te stellen en meer woningen per erf mogelijk te maken. We houden aandacht voor de kenmerkende landschappelijke structuur van de Noordoostpolder, zoals de erfsingels. Om de initiatiefnemers bij ontwikkeling van de erven goed te ondersteunen, zetten we een ervenconsulent in.’

Om jongeren voor de Noordoostpolder te behouden, wil de coalitie het bedrag in het fonds voor de startersleningen met 1 miljoen euro verhogen om méér leningen te kunnen verstrekken. ‘Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor erfpacht om de instap voor starters gemakkelijker te maken.’ Ook wil het nieuwe college naast Mercatus een extra woningcorporatie toestaan om gewenste bouw van sociale huurwoningen te stimuleren.

Jongerenraad

De coalitiepartijen wil meer inspraak van de burgers bij het bestuur en stelt concreet voor om een jongerenraad in het leven te roepen. Wat zorg betreft gaat de coalitie uit van het principe van ‘positieve gezondheid’. Daarbij wordt gekeken naar wat mensen kúnnen in plaats van naar hun beperkingen zijn. En de coalitie zal zich inspannen om het vestigingsklimaat voor huisartsen in Emmeloord aantrekkelijker te maken.

Installatie

Het coalitieakkoord wordt dinsdag besproken in de gemeenteraad. Dan vindt ook de installatie van de nieuwe wethouders Toon van Steen (PU), Sacha Werkman (ONS), Linda Verduin (VVD) en Thomas Gillissen (PvdA) plaats.

Nieuws

menu