Commissaris Leen Verbeek in Provinciale Staten op matje over aanmeldcentrum Bant

Chanteerde de Commissaris van de Koning Leen Verbeek de raadsleden van Noordoostpolder? Foto Cees Walinga

Bant (ANP) - Provinciale Staten van Flevoland praten volgende week woensdag opnieuw over de gang van zaken rond de komst van een mogelijk tweede aanmeldcentrum in Bant. Het vorige debat in juli is niet afgerond, omdat commissaris van de Koning Leen Verbeek er toen niet was.

De commissaris moet opheldering geven over welke rol hij precies heeft gespeeld en over druk die hij uitgeoefend zou hebben op gemeenteraadsleden in Noordoostpolder. Noordoostpolder hoorde 6 juli dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een boerderij met grond had gekocht naast het bestaande asielzoekerscentrum om daar een tweede aanmeldcentrum te openen.

De gemeente was ontstemd, want in het asielzoekerscentrum zitten al duizend bewoners en er zijn diverse opvangcentra voor arbeidsmigranten in de buurt. De gemeenteraad neemt pas eind september een besluit over de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging, maar voelt er niet veel voor.

Vertrouwelijk geïnformeerd

Volgens de provincie heeft Verbeek in het voorjaar het Rijk en het COA geïnformeerd over de vrijkomende kavel in Bant. Noordoostpolder zei in juli daarbij gepasseerd te zijn, maar in een zogeheten feitenrelaas zegt de provincie dat er in april contact was tussen bewindslieden, Verbeek en de burgemeester. In die maand is ook de raad vertrouwelijk geïnformeerd, aldus de provincie. Verdere onderhandelingen zijn via de provincie gevoerd, omdat Flevoland de stikstofrechten van het bedrijf heeft opgekocht.

Chantage

JA21, de grootste fractie in de Flevolandse Staten, en PVV (3 zetels) willen weten waarom Verbeek zich persoonlijk zo heeft bemoeid met de kwestie. Ze willen ook van Verbeek horen of hij ”toespelingen heeft gemaakt, die zouden kunnen worden opgevat als chantage. Is er soms gesuggereerd dat het Rijk constructief zal meewerken aan andere belangrijke kwesties voor Noord-Flevoland, als de gemeenteraad van Noordoostpolder zou instemmen?”, vragen de fracties zich af. Ze doelen dan met name op de gewenste komst van de Lelylijn.

Nieuws

menu