Gedeputeerde Staten van Flevoland blij met start van een participatietraject voor de Lelylijn. Provincie positief over Miljoenennota

Zal de Lelylijn ooit vanaf Station Lelystad naar groningen vertrekken? Foto: Egbert Voerman

Lelystad - Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland is positief over het in de Miljoenennota aangekondigde fonds om de transitie van de landbouw voort te zetten en blij met de start van een participatietraject voor de Lelylijn.

Juist de Flevolandse landbouwsector is belangrijk voor de mondiale voedselvoorziening en daarom is het van groot belang de sector perspectief te bieden, nu en op de langere termijn. Het college is blij met de rol die het Rijksvastgoedbedrijf krijgt bij het realiseren van het stikstofbeleid.

Lelylijn

Rondom de Lelylijn geeft het kabinet verdere invulling aan de afspraken uit het coalitieakkoord. Het komende jaar wordt benut om de benodigde beslisinformatie op tafel te krijgen en de begroting sluitend te krijgen. Er wordt een breed participatietraject georganiseerd, zodat belanghebbenden kunnen meepraten. Rijk en regio trekken daarin gezamenlijk op. De provincie is blij dat het Rijk zich aan de afspraken houdt en ziet het belang van een goede infrastructuur voor een vitale regio.

Energie

Provincie Flevoland is blij met de verhoogde ambitie en beschikbaarstelling van middelen voor de energietransitie. De opgave is namelijk groot en vraagt om een versnelde beperking in de uitstoot van schadelijke gassen. Hierbij wordt het SchoneLuchtAkkoord gezien als een belangrijke stap naar een schonere leefomgeving. Naast de voorgenomen acties voor de kortere termijn is het college van Gedeputeerde Staten daarom blij met de voorgenomen investeringen in onder andere waterstof en warmtenetten.

Nieuws

menu