Gemeente koopt perceel aan Klutenweg in Bant

Wiemer Haagsma: ‘De aankoop heeft als doel om de woningbouwopgave te versnellen' Foto Jacqueline

Emmeloord - Gemeente Noordoostpolder heeft een perceel van 35 hectare aan de Klutenweg in Bant voor bijna 6 miljoen euro gekocht. “Het perceel kan worden gebruikt als ‘ruilgrond’ bij de aankoop van een ander perceel ten behoeve van woningbouw of andere bestemming.

‘De aankoop heeft als doel om de woningbouwopgave te versnellen’, zegt wethouder Wiemer Haagsma. Op dit moment heeft het perceel een agrarische bestemming. Om woningbouw in de toekomst mogelijk te maken, is beschikbare grond nodig. Door het verkrijgen van agrarische grond als ruilgrond, kunnen ruimtelijke plannen ontwikkeld worden en kan de gemeente de grond voor beoogde ontwikkellocaties (mogelijk) sneller en gemakkelijker verwerven. Het perceel aan het Klutenweg speelt hierop in en wordt daarom nu aangekocht. ‘Met de aankoop geven we invulling aan actief grondbeleid dat past binnen het situationeel grondbeleid van de gemeente.’

Voor de aankoop van het perceel wordt de gemeenteraad gevraagd een budget van €5.831.250 inclusief kosten koper beschikbaar te stellen. De raad besluit 4 juli 2022 over het budget.

Nieuws

menu