Gemeente stelt Transitievisie Warmte vast

gemeente Noordoostpolder

Emmeloord - De gemeenteraad is maandagavond akkoord gegaan met de Transitievisie Warmte.

Deze visie is een eerste stappenplan waarin staat wat een logisch alternatief voor aardgas is voor de verschillende dorpen en buurten in onze gemeente, en hoe we daar naartoe gaan werken. Het plan is samen met partners gemaakt, waaronder Mercatus, Liander, het 10-dorpenoverleg, Pioniers van de Toekomst en LTO Noord.

Er worden geen definitieve keuzes in het plan gemaakt, daarvoor is verder onderzoek nodig. Wel kunnen bewoners al aan de slag met isoleren en andere spijtvrije maatregelen om hun aardgasgebruik terug te brengen. Adviesbureau Over Morgen heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van de Transitievisie Warmte.

Haalbaar en betaalbaar

Overal geldt dat de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn. Omdat op rijksniveau nog veel onduidelijk is, staat in het plan alleen per dorp en buurt de richting naar aardgasvrij verwarmen. Op een paar locaties na is er nog geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde techniek. Op die plekken ligt de nadruk de komende jaren op het nemen van energiebesparende maatregelen, waar bewoners nu al mee aan de slag kunnen. Er komen veel maatwerkoplossingen, die de gemeente samen met de woningeigenaren gaat vormgeven. Dit kan per woning, per blok of per dorp zijn. 

Warmtetransitiekaart   


In deze kaart staat wat per wijk of buurt in Noordoostpolder de meest logische alternatieven zijn voor aardgas. En welk tijdpad tot 2050, wanneer de overstap naar aardgasvrij voltooid moet zijn, daarbij hoort. Deze kaart geeft richting, maar geeft geen definitieve oplossingen. Die moeten verder worden onderzocht. Wel geeft de kaart handvatten om de komende jaren woningen gereed te maken voor de overstap naar aardgasvrij. Elke vijf jaar wordt opnieuw gekeken naar de laatste stand van de techniek en wetgeving om onze route naar aardgasvrij daarop aan te passen.

De Transitievisie Warmte met de kaart staat op www.noordoostpolder.nl/aardgasvrij

Inwoners kunnen nu al aan de slag


De aardgaskraan gaat niet zomaar dicht. Dit gaat op de meeste plekken nog jaren duren. Wel kunnen we ons aardgasgebruik fors terugdringen. Uit het plan blijkt dat isoleren daarvoor één van de belangrijkste maatregelen is die het snelst resultaat oplevert. Inwoners kunnen voor gratis onafhankelijk advies terecht bij het Energieloket: www.energieloketflevoland.nl .

Nieuws

menu