Groot personeelstekort klimaatberoepen in Flevoland

Windmolens in Noordoostpolder en het IJsselmeer. Foto: Jeffrey Korte Media

UWV, SBB en de SER brengen voor het eerst concreet in kaart welke werkzaamheden en beroepen nodig zijn om de klimaatdoelen op het gebied van energie te realiseren. Er is nu al een structureel personeelstekort voor dit soort beroepen in Flevoland.

Verschillende initiatieven in de provincie bieden mensen de kans het vak in de praktijk te leren, of werken en leren te combineren. Net als voorgaande maanden daalde in september het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland.

Oplopend tekort

Nederland staat de komende jaren voor een grote opgave om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te brengen. Daarom wordt volop ingezet op de opwekking van duurzame stroom met zonnepanelen en windturbines. Dit vraagt wat van ons energiesysteem, zoals het uitbreiden van kabels, leidingen en buizen die onze energie transporteren en opslaan. Tot nu was er alleen een globaal beeld welke vakmensen hiervoor nodig zijn. UWV, SBB en de SER Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing Klimaatakkoord brengen hier verandering in met de factsheet Klimaatbanen Energiesysteem.

Deze factsheet geeft voor het eerst een overzicht om welke specifieke beroepen en werkzaamheden het gaat, en welke kennis en competenties ervoor nodig zijn. Hiermee kunnen branches duidelijker aangeven welke mensen ze nodig hebben en wat ze globaal moeten kennen en kunnen. Ook biedt het handvatten om mensen te adviseren en op te leiden die in een klimaatberoep willen werken.

Veel vraag naar technische vakmensen

Het aantal vacatures voor de relevante beroepen voor het Energiesysteem stijgt in het 2e kwartaal van 2022 tot ruim 800 in Flevoland. Er is in de provincie veel vraag naar technische vakmensen, zoals monteurs zonnepanelen, lassers, werkvoorbereiders, uitvoerders en ingenieurs. Naast technici zijn bijvoorbeeld ICT’ers en beleidsadviseurs ruimtelijke ordening nodig. Er is al een structureel personeelstekort voor deze beroepen, zelfs tijdens de coronacrisis. Naast de klimaatwerkzaamheden is er namelijk ook in het algemeen veel vraag naar mensen die dit werk uitvoeren.

Aan de slag in de sector

Binnen deze beroepen zijn er dan ook veel mogelijkheden om een vak binnen een bedrijf in de praktijk te leren, of werken en leren te combineren. Zo is er bijvoorbeeld het zij-instroomtraject mbo/hbo voor Energie Prestatie Adviseur. UWV is in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland) een samenwerking aangegaan met een bedrijf dat zich richt op de energietransitie. Potentiële kandidaten starten met een leerwerktraject tot Energie Prestatie Adviseur. Het leerwerktraject duurt drie tot zes maanden, met behoud van uitkering en inzet van het scholingsbudget.


Daarna gaan de kandidaten met een jaarcontract aan de slag. Vervolgens is verdere doorgroei mogelijk, afhankelijk van de interesse en capaciteiten van de kandidaten en in samenspraak met de werkgever, tot Consultant Energietransitie. Daarvoor is een opleidingstraject van drie maanden ontwikkeld door Hanze Hogeschool en Noorderpoort College.

Verduurzaming

De consultant energietransitie adviseert over de verduurzaming van bedrijventerreinen en woonwijken. Opdrachtgevers zijn advies- of ingenieursbureaus, woningcorporaties, gemeenten, provincies of andere bedrijven. De eerste klas zal begin 2023 van start gaan.

Nieuws

menu