Het Klein Vrouwenkoor Emmeloord treedt nog één keer op en dan is het afgelopen

Het Klein Vrouwenkoor heft het glas bij het afscheid. Foto: Het Klein Vrouwenkoor

Het Klein Vrouwenkoor uit Emmeloord houdt op te bestaan. Het vertrek van dirigente Pieta Maayeshi en het stoppen van een aantal leden ligt aan het besluit tot opheffing ten grondslag. Het koor treedt nog één keer op en wel op zondag 13 november om 14.30 uur in het Cultuurbedrijf Noordoostpolder in Emmeloord.

Docente Iryna Gura van het Cultuurbedrijf verleent medewerking aan het concert. Er wordt een mix van liederen ten gehore gebracht uit het repertoire dat bijna 45 jaar omspant. De entree is vrij. Bij het verlaten van de zaal kan een vrijwillige bijdrage worden gegeven ter bestrijding van de onkosten. Na afloop is er gelegenheid om in de foyer na te praten.

Muzisch Centrum

Het Klein Vrouwenkoor werd voorjaar 1978 opgericht door docent Johan Huitema van het Muzisch Centrum. Het aantal leden bedroeg tien. Het ging goed met het koor. Zo goed dat er enige tijd een ledenstop gold omdat het koor met dertig leden telde; het was niet echt een klein vrouwenkoor meer. In het begin werd een leeftijdsgrens van 40 jaar gehanteerd en moest er auditie worden gedaan.

Het koor heeft altijd op een hoog niveau gezongen en thuis repeteren was een must. De achtereenvolgende dirigenten waren Johan Huitema, Claartje van Dokkum, Ditty van der Berg en Pieta Maayeshi.

Optredens

Een greep uit de diverse optredens dan. Het koor werkte een aantal keren met veel plezier mee aan de projecten van Passie in de Polder en de projecten van Veerkrag. In het begin werd deelgenomen aan diverse concoursen, ook in het buitenland. Er waren kerstconcerten in de Bantsiliek en de Hoeksteen. Ook was het een traditie in de periode voor kerst Carols in verschillende verzorgingshuizen ten gehore te brengen. Gedurende een aantal jaren was het koor ook te vinden op de kerstmarkt in Emmeloord en heeft het ook medewerking verleend aan het Charles Dickens festijn in Lemmer.

Nieuwe leden vinden

Net als heel veel koren had Het Klein Vrouwenkoor de laatste jaren moeite om nieuwe leden te vinden. Toen dirigente Pieta Maayeshi liet weten dat ze na het afronden van haar masterstudie Koordirectie na bijna veertien jaar het koor gaat verlaten. en een aantal leden aangaf te willen stoppen kwam het koor voor een lastige keuze te staan. Uiteindelijk werd, in goed overleg met de leden, besloten tot het opheffen van het koor.

Nieuws

menu