In de NOP werd in totaal 683 kilo huisafval weggegooid

In de NOP werd in totaal 683 kilo huisafval weggegooid. ANP

Het thuiswerken, meer opruimen en de sluiting van de horeca: het leidt tot meer huisafval. Al dat vuilnis wordt steeds vaker naar de inzamelbakken gebracht. ‘Mensen worden zich steeds bewuster van het belang van afval scheiden’, aldus het Afvalfonds.

Emmeloord - In totaal werd er in 2020 zo’n 9,1 miljard kilo huishoudelijk afval ingezameld, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is zo’n 520 kilo per inwoner. Een jaar eerder werd er nog iets minder dan 8,5 miljard kilo afval opgehaald. Hierdoor is de afvalberg met 6,8 gegroeid, de grootste toename in bijna vijfentwintig jaar.


Het coronajaar 2020 is met name de oorzaak voor de veranderingen in de hoeveelheid huisafval van burgers. ‘Tijdens deze lockdown kan weer hetzelfde effect optreden’, zegt Miranda Boer van het Afvalfonds.

Toename recycling

Vooral restafval werd meer ingezameld en ook het groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de afvalbak nam toe. ‘Mensen waren natuurlijk vooral op huis aangewezen en zijn meer gaan opruimen en klussen. Daarbij zijn we ook meer thuis gaan eten’, vertelt De Boer. De toename van het aantal online bestellingen zorgde ook voor een flinke toename van karton en papier. ‘Maar ondanks deze veranderingen is het recyclepercentage voor verpakkingen wel weer gestegen.’


Ook de inwoners van de Noordoostpolder gooiden tijdens het begin van de coronacrisis meer weg. In de Noordoostpolder werd in 2020 in totaal 683 kilo huishoudelijk afval weggegooid, dat is meer dan het jaar ervoor. Het gft-afval werd het meest ingezameld.

‘We gaan steeds bewuster met het scheiden om’, merkt het Afvalfonds. ‘Gemeenten zijn hier met campagnes ook op in gaan zetten. Steeds betere technieken voor het scheiden helpen mede bij het recycling proces.’ Maar er valt nog wel winst te behalen. ‘Zo moet het inzamelen van het plastic verder omhoog en de kwaliteit van het afval bij het inzamelen ook. Hierbij vindt nog altijd vervuiling plaats.’

Verschillende regels


Hoewel er nog winst te behalen valt, is Nederland binnen Europa al koploper op het gebied van recycling. Zo werd in 2020 zo’n 82 procent van alle verpakkingen in Nederland gerecycled. Hiermee is ruim voldaan aan de wettelijke doelstelling om 70 procent van het afval her te gebruiken.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afval en bepalen zelf hoe ze dat doen. ‘Door de verschillende regels is het voor de burger niet altijd makkelijk om te bepalen wat nou bij wat hoort. Meer uniformiteit in de regels op het gebied van afvalscheiding zou wel gewenst zijn.’

Gft-bakjes

Als vuilnis keurig gescheiden wordt aangeleverd, dan levert dat gemeenten geld op. Veel gemeenten zetten dan ook in op het zo goed mogelijk scheiden van afval. De gemeente Wijk bij Duurstede doet dit met verschillende initiatieven. ‘Soms zie ik dat de middelen voor het scheiden van afval ontbreken en stel ik bijvoorbeeld gft-bakjes beschikbaar. Hierdoor komt dit afval minder bij het restafval terecht’, aldus de afvalcoach van de gemeente die de inwoners van Wijk bij Duurstede adviseert bij het scheiden van afval.

De gemeente kent het Diftar-systeem, waarbij alles wat je scheidt gratis is en voor restafval betaald moet worden. Om de inwoners hierbij tegemoet te komen zijn er onder meer luiercontainers in het leven geroepen. ‘Hier kunnen de luiers gratis in worden gegooid.’

Het doel van de overheid is om in 2050 helemaal van het restafval af te zijn. Maar of dat realistisch is? ‘Het blijft wel ambitieus’, vindt De Boer. ‘Maar het is een mooie stip op de horizon.’

Wat zijn de recycleregels?

Elke gemeente regelt zijn eigen afvalinzameling, wat voor lokale verschillen kan zorgen. Maar in grote lijn wordt huisvuil in Nederland in de volgende categorieën gescheiden:

Plastic

In de meeste gemeenten wordt plastic apart ingezameld in speciale zakken. Daarbij moeten de verpakking leeg zijn. Als de verpakkingen nog een beetje vuil bevatten is dat niet erg.

Papier en karton

Papier en karton wordt in vrijwel alle gemeenten gescheiden van de rest. Vieze dozen met etensresten horen hier niet bij, die horen bij het restafval.

Glas

Glas hoort in de glasbak. Hier wordt vervolgens nieuw glas van gemaakt.

Elektrische apparaten

Elektrische apparaten kunnen worden ingeleverd bij de milieustraat of in speciale inzamelbakken bij verschillende winkels.

Restafval

Als je afval hebt dat je niet kunt scheiden, dan moet dit bij het restafval. Dit afval wordt verbrand of soms nagescheiden. 


Nieuws

menu