Leemkade in Kraggenburg wordt boulevard

De Leemkade in Kraggenburg Google Streetview

Kraggenburg - Een initiatiefgroep uit Kraggenbrug wil het gebied rond de Leemkade opknappen en opnieuw inrichten tot een boulevard. Met het hele project is een half miljoen euro gemoeid.

Het gebied rond de Leemkade is aan vernieuwing toe. Het gaat om de Leemkade zelf, de bietenbrug, een nieuwe botenhelling, de ijsbaan inclusief renovatie clubgebouw en de ingang van het bos met nieuwe wandel- en MTB routes met nieuwe verwijsborden én het bedrijventerrein. De gemeente wil dit moment aangrijpen om het bedrijventerrein te vergroenen en op te knappen.

Recreatieve entree

De Leemkade wordt niet alleen meer voor op- en overslag gebruikt. De vaste boten die er tot een paar jaar geleden lagen, zijn weg. Dorpsbelang en andere organisaties willen het gebied daarom graag een nieuwe functie geven: een recreatieve entree voor het gebied. Hiermee wil het dorp en de gemeente de leefbaarheid van Kraggenburg versterken.

Er is ongeveer € 442.695 nodig om het hele project uit te voeren. Daarvan is voor € 119.921 aan Europese Leadersubsidie aangevraagd. De gemeente verleent bij toekenning van de subsidie ook een bedrag van € 119.921 toe. Daarnaast draagt de gemeente bij uit budgetten voor revitalisering bedrijventerreinen (€ 60.000) en onderhoud openbare ruimte (€98.296). Daarnaast dragen de organisaties uit het gebied ongeveer € 44.557 bij aan sponsorgeld, eigen bijdrage en vrijwilligersuren.

De initiatiefgroep bestaat uit Dorpsbelang Kraggenburg, Natuurmonumenten, IJsbaanvereniging ‘Klein Cortina’ en de Ondernemersvereniging.

Nieuws

menu